EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5746

Zagreb, 5. srpnja 2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. svibnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

                                                                                                                          ODLUKU

 

Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-5241 od 5. lipnja 2024. u dijelu u kojem se

Bruno Žmirić, dr.med., izabire za rad na radnom mjestu „liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 7. lipnja 2024., objavljena je na web stranici Bolnice Odluka ur.broj: 01-03-5241 kojom je Bruno Žmirić, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu „liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, na neodređeno vrijeme.

 

Budući da se od objave Odluke kandidat Bruno Žmirić, dr.med., nije javio u Službu za upravljanje ljudskim potencijalima radi sklapanja ugovora o radu, iako je više puta kontaktiran telefonski i putem elektroničke pošte, Odluka ur.broj: 01-03-5241 se stavlja izvan snage u navedenom opsegu.

 

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidat može izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

                                                                                      V.D. RAVNATELJA BOLNICE

                                                                                 doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

 

Skip to content