EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5730

U Zagrebu, 04.07.2024.

 

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

 

                                                                                 ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 7. lipnja 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku X. Natječaja kako slijedi:

X.   4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica (m/ž)

 

 

 

 

V.D. RAVNATELJA BOLNICE

                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content