EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4558

U Zagrebu, 29.04.2024.

 

 

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

 

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

 

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 8. ožujka 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku V., VI., i  XX. Natječaja kako slijedi:

 

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odjela za radne odnose u Službi za upravljanje ljudskim potencijalima (m/ž)

 

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka arhiva i urudžbenog zapisnika u Službi za pravne poslove (m/ž)

 

  1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent u Službi za opće i servisne poslove, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

 

 

V.D. RAVNATELJA BOLNICE

                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content