EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-600
U Zagrebu, 29.01.2024.

Na temelju članaka 19. i 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom Internog oglasa koji je objavljen 22. prosinca 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice “Sveti Duh” doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU 

o izboru i imenovanju pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju     

Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med. izabire se i imenuje pročelnikom Zavoda za ortopediju i traumatologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 29. siječnja 2024. do 29. siječnja 2028.

Obrazloženje

Dana 22. prosinca 2023., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Interni oglas za izbor i imenovanje za rad na radnom mjestu pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju. Imenovani je podnio prijavu u propisanom roku. Utvrđeno je da imenovani ispunjava sve tražene uvjete iz Internog oglasa. Nakon obavljenih razgovora s kandidatom, Povjerenstvo za izbor pročelnika Zavoda za ortopediju i traumatologiju predložilo je izbor i imenovanje navedenog kandidata. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content