EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-565
U Zagrebu, 29. siječnja 2024.

Temeljem članka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“,Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I. Djelomično se poništava Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljen dana 08.12.2023. na web stranici Bolnice, web stranici Ministarstva zdravstva i u 24sata, i to u dijelu koji se odnosi na točku Natječaja kako slijedi: 4. Internistička onkologija – 2 izvršitelja.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                     V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                                       doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

 

Skip to content