EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1637
Zagreb, 28. ožujka 2023.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-1593 od 24. ožujka 2023. kojom je Snježana Foschio-Bartol izabrana za rad na radnom mjestu „Voditelj Ureda ravnatelja“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27. ožujka 2023., na web stranici Bolnice objavljena je Odluka o izboru kandidata za rad na radnom mjestu „Voditelj Ureda ravnatelja“ međutim kako je zbog proceduralne pogreške Natječaj poništen, donesena je Odluka kao u izreci.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content