EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1638
U Zagrebu, 28. ožujka 2023.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se Natječaj objavljen dana 13. ožujka 2023. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za
1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj/ica Ureda ravnatelja, na neodređeno vrijeme (m/ž)

O b r a z l o ž e n j e

Na Natječaj objavljen 13. ožujka 2023. je nakon provedenog postupka i objave Odluke o izboru kandidata pristigla još jedna prijava koja je poslana u roku te kandidat zadovoljava sve formalno pravne uvjete natječaja.
Stoga je donesena Odluka kao u izreci

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content