EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik Službe za informatičku tehnologiju na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završen fakultet za elektrotehniku i računarstvo ili drugi diplomski studij informatičkog smjera
­- 6 godina radnog iskustva u struci

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist kliničke citologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završen medicinski fakultet
– uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije
– odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu molekularni biolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završen prirodoslovni – matematički fakultete, Biološki odsjek

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završen prehrambeno tehnološki fakultet
– diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam ili magistar nutricionizma

 1.  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu materijalni knjigovođa, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS)
– 1 godina radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu,

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena srednja škola sa iskustvom na konfiguraciji web sjedišta ili preddiplomski studij sistem administratorskog usmjerenja ili općeg informacijskog / informatičkog
– 1 godina radnog iskustva

 1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– NSS završena osnovna škola

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
– 1 godina radnog iskustva u struci

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

– 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresuKlinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content