EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

Za  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

stručno testiranje održat će se u utorak 05.01.2021. godine od 9,00 sati do 10,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo, Predavaonici Zavoda za urologiju i Predavaonici Dnevne bolnice prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1.Živković, R. Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb
2.J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb  (poglavlja koja se odnose na metaboličke procese u stanici)
3.L.K.Mahan, J.L. Raymond, S.Escott-Stump: Krause’s Food & the Nutrition Care Process

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Skip to content