EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

SPONE U NEUROLOGIJI

1. kongres s međunarodnim sudjelovanjem „SPONE U NEUROLOGIJI"
Spone

U organizaciji Klinike za neurologiju KB Sveti Duh i Medicinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J.J.Strossmayer, održan je 1. kongres s međunarodnim sudjelovanjem „SPONE U NEUROLOGIJI” u Splitu od 07.-09.04.2022. Ovaj multidisciplinarni kongres je bio od izuzetne koristi za razmjenu različitih pogleda i pristupa u medicini na iste dijagnoze koje su prisutne kod pacijenata. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali uživo ili virtualno te doprinijeli realizaciji ovog kongresa te svojim prisutstvom podržali ideju još jednog kongresa, ovaj put s međunarodnim sudjelovanjem.

Skip to content