EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

EDUKACIJA O PRAVIMA PACIJENATA

14. travnja 2022. godine održan je webinar na temu „EDUKACIJA O PRAVIMA PACIJENATA“
IMG_2845

Dana 14. travnja 2022. godine u organizaciji KB Sveti Duh i  Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata održan je webinar na temu „EDUKACIJA O PRAVIMA PACIJENATA“. Predavanje je održala predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić na temu: Edukacija i savjetovanje zdravstvenih djelatnika prava i obaveze pacijenata te postupanje sa pritužbama s primjerima iz prakse.

Cilj edukacije bio je upoznati polaznike općenito s pravnim okvirom RH i EU koji regulira prava pacijenata, te su dani i konkretni primjeri kada i kako uspješno rješavati pritužbe.

Svrha edukacije je osnažiti kapacitete naše ustanove i uz pružanje stručne pomoći i poštivanje prava pacijenata razvijati partnerski odnos s pacijentima.

Skip to content