EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Sestrinstvo časopis Moj glas

Sestrinstvo časopis moj glas

MOJ GLAS
Glasnik medicinskih sestara/tehničara i primalja KB „Sveti Duh“

ISSN 1849-4889

Mjesto objavljivanja: Zagreb
Godina objavljivanja: 2011.
Nakladnik: KB „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Učestalost objavljivanja: tromjesečno

UREDNIŠTVO

Glavna urednica: Jadranka Ristić, dipl. med. tech.
Voditeljica tima operacijskih sestara na Klinici za ginekologiju i porodništvo

Zamjenica glavne urednice: Antonija Strojny, bacc. med. techn.
Zavod za urologiju

Gorana Aralica, medicinska sestra
Voditeljica tima u jedinici intenzivnog liječenja Zavoda za neurologiju

Višnja Besednik, medicinska sestra
Odjel za hematologiju i koagulaciju

Ivana Kljajić, bacc. med. techn.
Medicinska sestra na Zavodu za ortopediju

Valentina Kovačević, medicinska sestra
Zavod za abdominalnu kirurgiju

Nasiha Kukec, bacc. obs.
Glavna primalja rađaonice

Luca Topić, bacc. med. techn.
Medicinska sestra na Klinici za očne bolesti

 
kontakt Uredništva: moj.glas@kbsd.hr

Skip to content