EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NOVOSTI

 

4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1538
Zagreb, 13. travnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. ožujka 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Tony Vunarić, bacc.radiol.techn., izabire se za rad na radnom mjestu „prvostupnik radiološke tehnologije“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Skip to content