EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-706
Zagreb, 10. veljače 2021.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

  1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4181 od 23. studenoga 2020., i to u dijelu u kojem je Sebastijan Paunović izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

  1. Kristian Kosina izabire se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 23. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4181 kojom je Sebastijan Paunović izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme.

Budući da se od donošenja i objavljivanja odluke kandidat Sebastijan Paunović, iako je više puta kontaktiran i telefonski i putem elektroničke pošte, nije javio u Službu za pravne i kadrovske poslove radi sklapanja ugovora o radu, Odluka ur.broj: 01-03-4181 se stavlja izvan snage te je umjesto njega na radno mjesto „kuhar“ izabran Kristian Kosina.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content