EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
4 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1606

Zagreb, 19. travnja 2021.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. ožujka 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Lorena Katuša, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko – laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Ur.broj: 01-03-1540

U Zagrebu, 13.04.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2 travnja 2021. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku V. Natječaja kako slijedi:

  1.    2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na neodređeno vrijeme (m/ž)

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Ur.broj: 01-03-1536

U Zagrebu, 13.04.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 12. ožujka 2021. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja kako slijedi:

  1.    1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                               prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med

Skip to content