EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5394
U Zagrebu, 13.06.2024.

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 10. svibnja 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku V. Natječaja kako slijedi:

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik radiološke tehnologije (m/ž) 

                                                                         V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content