EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3889

Zagreb, 2. travnja 2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. veljače 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-2924 od 11. ožujka 2024.

 

  1. Josip Vukoja, mag.logoped, izabire se za rad na radnom mjestu „logoped“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 11. ožujka 2024., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-2924 kojom je Ana Ožbolt, mag.logoped, izabrana za rad na radnom mjestu „logoped“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje.

 

Dana 22. ožujka 2024. Ana Ožbolt, mag.logoped, je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „logoped“ izabran slijedeći kandidat sa liste prvenstva.

 

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

                                                                                      V.D. RAVNATELJA BOLNICE

                                                                                 doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content