EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3887

Zagreb, 2. travnja 2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. ožujka 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

 

Ivana Miletović, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu „liječnik specijalist ginekologije i opstetricije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

                                                                                V.D. RAVNATELJA BOLNICE

 

                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content