EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1293
U Zagrebu, 27.02.2024.

Temeljem članka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 3. siječnja 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku V., VI., VII., VIII. i IX.. Natječaja kako slijedi:

Na neodređeno vrijeme:

V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu serviser centralnog grijanja u Službi za tehničke poslove (m/ž)

VI. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu električar u Službi za tehničke poslove (m/ž)

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu soboslikar u Službi tehničkih poslova (m/ž)

VIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stolar u Službi za tehničke poslove (m/ž)

IX. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater u Službi za tehničke poslove (m/ž) 

                                                                        V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content