EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1270
U Zagrebu, 26. veljače 2024.

Temeljem članka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“,
Zagreb, Sveti Duh 64,
donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

I. Djelomično se poništava Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljen dana 26.01.2024. na web stranici Bolnice, web stranici Ministarstva zdravstva i u 24sata, i to u dijelu koji se odnosi na točke Natječaja kako slijedi:

4. Transfuzijska medicina – 1 izvršitelj,
5. Hitna medicina – 5 izvršitelja,
6. Patologija i citologija – 3 izvršitelja,
7. Klinička mikrobiologija – 1 izvršitelj.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content