EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-824
U Zagrebu, 07.02.2024.

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 23. siječnja 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku II., III. i VI. Natječaja kako slijedi:

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odjela za sklapanje, upravljanje i realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma u Službi nabave i opskrbe (m/ž) 

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za sklapanje, upravljanje i realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma (m/ž)

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent za jednostavnu nabavu u Odjelu za planiranje i realizaciju postupaka nabave u Službi nabave i opskrbe, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)  

                                                                         V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content