EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4207

U Zagrebu, 20. listopada 2021.

 

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 8. listopada 2021. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku 2., 4., 6. i 7. Natječaja kako slijedi:

2. Predstojnik/ca Klinike za neurologiju (m/ž) – 1 izvršitelj 

4. Pročelnik/ca Zavoda za urologiju (m/ž) – 1 izvršitelj

6. Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju i traumatologiju (m/ž) – 1 izvršitelj

7. Pročelnik/ca Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije (m/ž) – 1 izvršitelj

  

                                                                                               Ravnatelj Bolnice

                                                                             prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content