EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-6615

Zagreb, 21. studenoga 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 31. listopada 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

I. Petra Dutković, Mihael Ljeljak, Denis Šalković i Leonardo Velić izabiru se za rad na radnom mjestu „prvostupnik radiološke tehnologije – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

II. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti. 

III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                     V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content