EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-6271
Zagreb, 6. studenoga 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. listopada 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Natalija Žiljak izabire se za rad na radnom mjestu „servirka“ u Službi za uslužne djelatnosti, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content