EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-6299
Zagreb, 6. studenoga 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. listopada 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Alana Sekulić, Ana Marić, Ivana Horvatinec i Bratislav Marinović izabiru se za rad na radnom mjestu „čistač/ica“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content