EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5577
Zagreb, 4.listopada 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. rujna 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Kristina Kovačić izabire se za rad na radnom mjestu „viši stručni savjetnik“ u Službi za financijsko poslovanje, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content