EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5304
U Zagrebu, 25.09.2023.

 Temeljem članka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 21. kolovoza 2023. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku XII., XIII., XIV., XV. i XVI.. Natječaja kako slijedi:

Na neodređeno vrijeme:

XII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu serviser centralnog grijanja u Službi za tehničke poslove (m/ž)
XIII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu električar u Službi za tehničke poslove (m/ž)
XIV. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater u Službi za tehničke poslove (m/ž)
XV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu soboslikar u Službi tehničkih poslova (m/ž)
XVI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stolar u Službi za tehničke poslove (m/ž)   

                                                                      V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content