EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5177
Zagreb, 19. rujna 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Darko Prutki, dipl.ing.sec., izabire se za rad na radnom mjestu „voditelj Odjela zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša“, na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                        V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content