EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4818
Zagreb, 7. rujna 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Nikola Žolek izabire se za rad na radnom mjestu „bolničar“, na određeno vrijeme u Službi za uslužne djelatnosti Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

                                                                        V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

 

Skip to content