EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4687
Zagreb, 4. rujna 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 9. kolovoza 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Senka Gladović izabire se za rad na radnom mjestu „pomoćni radnik“ u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                           V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content