EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3524
Zagreb, 4. srpnja 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 23. svibnja 2023., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Jelena Aralo i Martina Kelemin izabiru se za rad na radnom mjestu „farmaceutski tehničar“, na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                RAVNATELJICA BOLNICE
                                                            prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content