EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5205
U Zagrebu, 16.11.2022.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20.09.2022. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja kako slijedi:

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik/ica Zavoda za patologiju i citologiju u mandatnom razdoblju od 4 godine, te na mjestu liječnik/ica specijalist/ica patologije ili citologije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnateljica Bolnice
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content