EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-2987
Zagreb, 4. srpnja 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. svibnja 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

I. Antonio Žitković izabire se za rad na radnom mjestu „farmaceutski tehničar – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

II. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti.

III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content