EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Obrana doktorske disertacije dr. Ćurić

1

S ponosom objavljujemo kako je naša mlada kolegica, liječnica specijalistica oftalmologije i optometrije Ana Ćurić obranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: „Prokrvljenost žute pjege praćena OCT angiografijom nakon operacije katarakte fakoemulzifikacijom“ pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nenada Vukojevića, dr. med. i prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med., te uz svesrdnu pomoć i koordinaciju prof. dr. sc. Mladena Bušića, prim. dr. med. Rad pod istoimenim nazivom objavljen je u cijenjenom časopisu BMC Ophthalmology te je za isti, dr. Ćurić dobila nagradu za najbolji znanstveni rad mladog autora Kliničke bolnice „Sveti Duh“ za 2021. godine.  Dr. sc. Ana Ćurić, rođ. Križanović diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, kao jedna od 10 najboljih studenta generacije te je dobitnica Dekanove nagrade. Specijalizaciju iz oftalmologije i optometrije započinje 2018. godine na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“. U veljači 2022. godine završava Poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija na Medicinskom fakultetu u Osijeku, a u travnju 2022. godine postaje specijalist oftalmologije i optometrije. Asistent je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, te dobitnik granta Europskog oftalmološkog društva, zahvaljujući kojem je dio edukacijskog usavršavanja provela na LMU Klinici Sveučilišta Ludwig Maximilian u Munchenu. Koautor je sveučilišnih udžbenika „Amblyopia“ i „Praeludium Ophthalmologicum“, brojnih znanstvenih radova (autorstvo na: 9 znanstvenih radova, od kojih 6 indeksiranih u WoS-u, 3 indeksirana u Scopusu, te 2 sveučilišna udžbenika) te je autor brojnih kongresnih sažetaka i postera na domaćim i međunarodnim skupovima, osobito iz područja dječje oftalmologije i strabologije. U sklopu 6. u svijetu Certificiranog centra za liječenje naslijednih distrofija mrežnice pri Klinici za očne bolesti KB „Sveti Duh“ uključena je u projekt genotipizacije za primjenu genske terapije, te je član multidisciplinarnog tima za liječenje naslijednih distrofija mrežnice. Čestitamo dr.sc. Ani Ćurić na dosadašnjim postignućima i želimo nastavak uspješne karijere za dobrobit naših malih oftalmoloških pacijenata.

 

Skip to content