EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ – sudionik CEE IRD regionalnog sastanka i lider u liječenju genskom terapijom

Fotografija 3

Godine 2017., Agencija za hranu i lijekova (FDA) u SAD-u, a 2018. g. i Europska agencija za lijekove (EMA) odobrili su lijek Luxturnu®. Taj je lijek prvi put primijenjen u SAD-u 2018. g., a u Europi u Francuskoj 2019. g.

Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“, 2020. g. postala je 6. Certificirani Centar u svijetu za liječenje nasljednih distrofija mrežnice lijekom Luxturna koji se primijenjuje za liječenje pigmentne retinopatije i Leberove kongenitalne amauroze po dokazivanju bialelne mutacije RPE65 gena. Početkom lipnja 2021. g. Klinika je započela s uzimanjem uzoraka za analizu panela gena za mrežnične distrofije dok se genska analiza provodi u jednom od vodećih svjetskih certificiranih laboratorija. 2022. g. Klinika je postala i Referentni Centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice.

14 i 15. rujna 2023. g. u Pragu, Republici Češkoj, održan je regionalni sastanak timova za liječenje nasljednih distrofija mrežnice za područje Srednje i Jugoistočne Europe. Dosadašnja iskustva prezentirali su liječnici iz Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Češke, Republike Bugarske, Republike Litve, Republike Mađarske te Republike Hrvatske, a sudjelovali su i liječnici iz Republike Rumunjske te Republike Poljske zainteresirani za početak genskog testiranja u svrhu otkrivanja potencijalnih pacijenata za primjenu terapije. Svi izlagači prezentirali su kirterije za odabir pacijenata za gensko testiranje kao i dosadašnja iskustva liječenja genskom terapijom, koje je pacijentima dostupno u Republici Češkoj, Republici Mađarskoj te Republici Hrvatskoj od navedenih zemalja sudionika. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med. u svojem je izlaganju prezentirala Zagrebačku školu postavljanja genske dijagnoze bialelne mutacije RPE65 gena. Obzirom na velik broj do sada liječenih pacijenata, naši vrsni vitreoretinalni kirurzi, dr. sc. Borna Šarić, prim. dr. med., prof. dr. sc. Damir Bosnar, prim. dr. med., doc. dr. sc. Jurica Predović, dr. med. te Leon Marković, dr. med. usavršili su kiruršku metodu aplikacije lijeka upotrebom tehnike multiplih blebova subretinalne aplikacije lijeka pomoću savijanja subretinalne kanile.

Na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ kao Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice od lipnja 2021. g. je testirano više od 400 pacijenata s nasljednim distrofijama mrežnice te je Republika Hrvatska pozicionirana kao najuspješnija zemlja u svijetu s pronalaženjem bolesnika s RPE65 mutacijom. Republiku Hrvatsku su na sastanku predstavljali voditelji tima za provedbu genske terapije, Predstojnik Klinike, prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med., ujedno i voditelj Referentnog Centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice te voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam izv.prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med ujedno i direktori Suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacija za dječju oftalmologiju te Benedict Rak, dr. med., Leon Marković, dr. med. i Ana Maria Varošanec, dr. med.

PR tim Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh”

Skip to content