EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dodijeljen status Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za standardiziranu ehografiju u oftalmologiji

sv_duh_logo_krivulje-1-1

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 11. travnja 2024. godine (KLASA: UP/I-510-01/22-01/29, URBROJ: 534-07-2-2/1-24-12) Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ dodijeljen je naziv „Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za standardiziranu ehografiju u oftalmologiji“.

U tradiciji izvrsnosti Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u cijelosti je predana pružanju zdravstvenih usluga vrhunske kvalitete dostupnih svakom pojedincu. Kroz stalnost svog postojanja, entuzijazmom, inovacijama i timskim radom, generacijama kao Klinika brinemo o zdravlju i kvaliteti života dostojanstveno, humano i uspješno već dva stoljeća. Pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Bušića, prim. dr. med. Klinika za očne bolesti postala je bogatija za još jedan referentni centar, Referentni centar za standardiziranu ehografiju u oftalmologiji. Voditeljica novog Referentnog centra je prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim. dr. med., a njena zamjenica je doc. dr. sc. Daliborka Miletić, dr. med.

U Republici Hrvatskoj standardizirana ehografija kao dijagnostička ultrazvučna metoda sustavno se počela koristiti na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ 2014. godine. Uvela ju je prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim. dr. med. koja se izučavala kod prof. Ossoiniga u Beču na seriji Internacionalnih tečajeva standardizirane ehografije te je postala dio ustaljenih predavača na istom tečaju. Ujedno je i predsjednica Sekcije za ultrazvuk Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva. Tečaj su prošli i licencirali se za standardiziranu ehografiju dr. sc. Jelena Petrinović-Dorešić, prim. dr. med., doc. dr. sc. Daliborka Miletić, dr. med., izv. prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, dr. med. i Andrej Pleše, dr. med.

Ultrazvuk ima vrlo široku primjenu u medicini, pa je tako neizostavan dio i oftalmološke dijagnostičke obrade. Pravodobno liječenje zahtjeva i pravodobnu dijagnostiku. Ultrazvuk u oftalmologiji i dalje predstavlja nezamjenjivo dijagnostičko sredstvo koji omogućuje brzu i neinvazivnu evaluaciju oka i orbite. Standardiziranom ehografijom omogućena je diferencijalna dijagnostika lezija/tumora prednjeg i stražnjeg segmenta oka te orbite i periorbitalnog područja na temelju koje se sa s visokom pouzdanošću donosi ispravna dijagnoza.

Standardizirana ehografija kombinacija je:

1. pretrage u “stvarnom vremenu” standardiziranom sondom za B-prikaz [10, 15, 20, 20 MHz s tehnologijom prstenastog niza s 5 prstena (engl. 5 ring annular array technology), te linearne sonde od 25 i 50 MHz],

2. dijagnostike “u stvarnom vremenu” standardiziranom sondom za A-prikaz (8 MHz) uskog pojasa, valne duljine 0,2 mm, paralelnog ultrazvučnog snopa, s istom razlučivosti duž cijele duljine skeniranja, dizajnirane za dijagnostiku ali također uporabljane za biometriju,

3. jednostavnog neusmjerenog doplera.

Standardizacija omogućuje korištenje univerzalnog i optimalnog ehografskog jezika s vrhunskim, razumljivim, usporedivim i ponovljivim rezultatima. Da bi jednodimenzionalni A-prikaz bio dijagnostički valjan moraju se koristiti posebno (optimalno) dizajnirani i standardizirani uređaji. Osim uređaja, i same tehnike ultrazvučnog pregleda (A-prikaz, B-prikaz i dopler), njihovo označavanje kao i interpretacija su također unificirani kako bi omogućili univerzalne i ponovljive rezultate.

Klinika za očne bolesti nastavna je baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatskog katoličkoga sveučilišta u  Zagrebu. Eksperti Klinike svakodnevno pridonose razvoju znanosti i struke čemu svjedoče brojne publikacije znanstvenih radova u indeksiranim časopisima i 13 izdanih sveučilišnih udžbenika od kojih su dva iz područja ultrazvuka u oftalmologiji, a to su „Atlas ultrazvuka – ultrazvučni prikaz patoloških stanja oka i orbite“ izdan 2013. godine i „Atlas ultrazvučne biomikroskopije – ultrazvučni prikaz patoloških stanja prednjeg segmenta oka“ izdan 2015. godine. Kao Centar izvrsnosti Europskog oftalmološkog društva (SOE), Klinika već tradicionalno organizira međunarodne simpozije i tečajeve, ukupno njih 20 (11 tečajeva i 9 preceptorshipa). Klinika za očne bolesti ispunjava sve uvjete, znanstvene, stručne, kadrovske, prostorne i medicinsko-tehničke, koji su potrebni za osnivanje referentnog centra.

Tako se ovim rješenjem Ministarstva zdravstva na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ sada nalaze tri referentna centra, Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju oftalmologiju i strabizam, Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za nasljedne distrofije mrežnice i Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za standardiziranu ehografiju u oftalmologiji.

Također, Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ Suradni je centar Svjetske zdravstvene organizacije za dječju oftalmologiju, jedini suradni klinički centar Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.

Skip to content