Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 23.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3401
Zagreb, 22. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marko Bodrožić, Tena Anić, Robert Šeremet, Nikolina Vladić, Ružica Kujundžić i Ejla Tomljanović izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik fizioterapije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Zagreb, 22. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Iva Ćubela Bandić izabire se za rad na radnom mjestu „fizioterapeutski tehničar/ka, SSS“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)
1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kontrolor u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)
3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)
3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanja(m/ž)


Održati će se u srijedu 23. 09. 2020. godine.


Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i svom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja biti će poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).


Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 18.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3331
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mihaela Crljenac izabire se za rad na radnom mjestu „farmaceutski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3301
U Zagrebu, 15. rujna 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi
 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 12. kolovoza 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku III. i VI. Natječaja kako slijedi:

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

 2. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

 

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 17.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca fizioterapije na neodređeno vrijeme (m/ž)

1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)


Održat će se u petak 18. 09. 2020. godine.

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja biti će poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Ur.broj: 01-03-3334
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17 srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Ilić izabire se za rad na radnom mjestu „administrativni referent“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi za pravne i kadrovske poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 16.9.2020.

 

Ur.broj: 01-03-3282
Zagreb, 14. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Maglić, Antonia Fürnkranz, Sara Mikić, Ivana Cerovec, Gabriela Filjas, Lorena Matanović, Tin Migač, Dora Horak, Fran Tandarić, Josipa Tomljanović, Andrea Filipović, Antonija Šimek, Martina Herceg, Elena Klarić, Dijana Gašpar, Matej Kovačević i Marinela Tometić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 15.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3310
Zagreb, 15. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Karla Petrinović i Lorena Tot izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3265
Zagreb, 14. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

Brigita Belligoi, Marina Vrdoljak-Zečević, Marina Petrović, Ivana Kahlina, Petra Smrekar, Antonia Radoš, Petra Golja, Matko Zubak, Ella Zimmermann, Samanta Marinović, Hana Friščić, Nikol Weller i Ivana Prugovečki izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni/a prvostupnik/ica sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.9.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme

(m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 09.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

 1. rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

održat će se u petak 11. 09. 2020. godine.
  

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 08.9.2020.


Ur.broj: 01-03-3191
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Tin Đaković, Danijel Čeko, Damir Novoselac i Fran Benković izabiru se za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3217
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Viktor Đaković, Mirjana Lovrek i Monika Breški izabiru se za rad na radnom mjestu servir/ka, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3188
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Damir Milanović i Mario Cvrtak izabiru se za rad na radnom mjestu portir - vatrogasac, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3176
Zagreb, 07.09.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Helena Čičak, mag.med.biochem., izabire se za rad na radnom mjestu magistar medicinske biokemije - mladi istraživač na projektu “Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja KK.01.1.1.04.0055”, na određeno vrijeme od zaposlenja do kraja razdoblja provedbe projekta definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.0055 (do 19. prosinca 2022.), u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3201
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Viktorija Geušić, Mina Lovrić, Biserka Vutmej, Ljubica Išek, Štefanija Stanišak, Marija Grgić, Blaženka Ranogajec, Snježana Štefanović, Marina Pulek, Elizabeta Ložnjak, Emina Horvatić, Snježana Vrban, Tihana Kladik, Zvjezdana Cvetko i Danica Grabar izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3196
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Golubić, Dražen Pirša, Oliver Prosinečki i Rudolf Skubić izabiru se za rad na radnom mjestu bolničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Datum objave: 04.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

 1. za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Održat će se u utorak 08. 09. 2020. godine.
 

 1. za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Održat će se u ponedjeljak 07. 09. 2020. godine.
 

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 26.8.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme

(m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“ Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 24.8.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 12.08.2020.godine

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radna mjesta pod rednim brojem  III, IV,V, VI, VII

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

 1. za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Snježana Čukljek , Osnove zdravstvene njege : priručnik za studij sestrinstva, Zagreb : Zdravstveno veleučilište

Nada Prlić, Zdravstvena njega, Školska knjiga 

 1. za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Labar B, Hauptman E i suradnici. Hematologija

Labar B i suradnici. Hematologija

 1. za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca fizioterapije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Link: https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/Klini%C4%8Dke-smjernice-u-fizikalnoj-terapiji1.pd

 1. za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Nada Prlić, Zdravstvena njega, Školska knjiga 

 1. za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)

Link: https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/Klini%C4%8Dke-smjernice-u-fizikalnoj-terapiji1.pd

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.Datum objave: 19.8.2020.

OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radna mjesta pod rednim brojem IX, X, XI i XII

 

OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem IX

 

 • Upis bolesnika po djelatnostima Dnevne bolnice uz prethodnu provjeru točnosti podataka (MBO, OIB, dopunsko osiguranje),

 • provjerava identitet bolesnika i medicinsku dokumentaciju,

 • kontaktiranje s pratnjom bolesnika ili obavještavanje srodnika, odnosno drugih bliskih osoba bolesnika o njegovom smještaju unutar Dnevne bolnice,

 • pružanje informacija bolesnicima i njihovo usmjeravanje obračunavanje svih usluga pruženih pacijentu i eventualna naplata participacije,

 • ispisivanje dnevnog izvješća po djelatnostima te slaganje po redoslijedu dolaska bolesnika, predaja dnevnih izvješća po djelatnostima u Službu prodaje i naplaćene participacije na blagajni Bolnice,

 • ispis otpusnica,

 • ispis sanitetskih naloga za prijevoz bolesnika, njihova ovjera i pozivanje sanitetskog prijevoza,

 • fotokopiranje pojedinih zdravstvenih kartica (EU, Croatia osiguranje i druga osiguranja sukladno pozitivnim zakonskim odredbama),

 • vrši predbilježbe pacijenata za dnevno bolničko liječenje prema rasporedu rada djelatnosti Dnevne bolnice,

 • priprema radnog prostora, te briga o uredskom materijalu i priboru u smislu naručivanja potrošnog pribora

 

OPIS POSLOVA za radno mjesto po rednim brojem X

 

 • Upis bolesnika po djelatnostima Dnevne bolnice uz prethodnu provjeru točnosti podataka (MBO, OIB, dopunsko osiguranje),

 • kontaktiranje s pratnjom bolesnika ili obavještavanje srodnika, odnosno drugih bliskih osoba bolesnika o njegovom smještaju unutar Dnevne bolnice,

 • provjera obračunatih usluga i obračunavanje svih usluga pruženih pacijentu i eventualna naplata participacije,

 • ispisivanje dnevnog izvješća po djelatnostima te slaganje po redoslijedu dolaska bolesnika, predaja dnevnih izvješća u Službu prodaje i naplaćene participacije na blagajni Bolnice,

 • ispis otpusnica,

 • ispis sanitetskih naloga za prijevoz bolesnika, njihova ovjera i pozivanje sanitetskog prijevoza,

 • fotokopiranje pojedinih zdravstvenih kartica (EU, Croatia osiguranje i druga osiguranja sukladno pozitivnim zakonskim odredbama),

 • pružanje informacija bolesnicima i njihovo usmjeravanje,

 • briga oko potrošnog materijala,

 • briga o ispravnosti obračuna usluga, naplaćenoj participaciji i osobnim dokumentima bolesnika potrebnih za točnost obračuna te o pravovremenom prosljeđivanju nadležnoj službi,

 • slanje lista HZZO-u, slanje podataka iz SPP prema Cezihu, ažuriranje važećih polica osiguranja, SPP administriranje,

 • storniranje pacijenata s djelatnosti Dnevne bolnice, prebacivanje ukoliko je zabunom došlo do upisa pacijenta u krivu djelatnost Dnevne bolnice,

 • spajanje medicinske dokumentacije pacijenata kojima su više puta ili pogrešno upisani brojevi (MBO, OIB) na jedan SPP broj kako bi svi nalazi bili vidljivi, preseljenje dokumentacije s pogrešno upisanog SPP broja pacijenta na ispravni SPP broj, kontaktiranje nadležne bolničke službe vezano za problematiku u SPP – u,

 • vrši predbilježbe pacijenata za dnevno bolničko liječenje prema rasporedu rada djelatnosti Dnevne bolnice.

 

 

OPIS POSLOVA za radno mjesto pod rednim brojem XI i XII

 

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, upisuje pacijente po ambulantama hitnog prijama, upućuje pacijente prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.

 • Sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.

 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.

 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.

 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

 

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18 i 125/19

2/ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19

3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

4/ ECDL modul 1 i 2

Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice.

 


Datum objave: 19.8.2020.

Ur.broj: 01-03-2942
Zagreb, 18. kolovoza 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Karmen Belošević, bacc.med.techn. izabire se za rad na radnom mjestu „stručna prvostupnica sestrinstva“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.medUr.broj: 01-03-2945
Zagreb, 18. kolovoza 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Bruno Dvornik izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-2948
Zagreb, 18. kolovoza 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Janja Vrdoljak, Jelena Slavić, Matea Antolić, Josip Pavlović i Dorotea Bogović izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 12.8.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist opće kirurgije, uži specijalist vaskularne kirurgije, ili specijalist vaskularne kirurgije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće kirurgije

- uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz vaskularne kirurgije

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistar medicinske biokemije - mladi istraživač na projektu “Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja KK.01.1.1.04.0055”, na određeno vrijeme od zaposlenja do kraja razdoblja provedbe projekta definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.0055 (do 19. prosinca 2022.) (m/ž)

Uvjeti:

- VSS, Farmaceutsko – biokemijski fakultet, smjer medicinska biokemija

- odobrenje za samostalan rad

 

Prednosti:

- prosjek ocjena tijekom studija najmanje 3,5

- pismo preporuke

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- broj objavljenih znanstveno-stručnih radova u časopisima s međunarodnom

recenzijom

- broj posterskih izlaganja na domaćim i stranim skupovima

- aktivno sudjelovanje u radu stručnih društava

- edukacija iz područja biostatistike, znanstveno-istraživačke metodologije, recenzije i uredničke čestitosti

- član uredništva znanstvenog časopisa s međunarodnom recenzijom.

 

 1. 16 (šesnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca fizioterapije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 19 (devetnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na

neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer fizioterapeutski

tehničar (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu farmaceutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena farmaceutska škola (SSS)

- položen stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

- poznavanje rada na računalu,

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kontrolor u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij upravnog ili ekonomskog smjera (VŠS) ili srednja

škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

- poznavanje rada na računalu,

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

- poznavanje rada na računalu,

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanja(m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

- poznavanje rada na računalu,

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 1 (jedan) izvršitelja za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola, vodoinstalaterskog smjera (SSS/KV)

- položen stručni ispit za punioca posuda tehničkih plinova

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu portir - vatrogasac na neodređeno

vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola (SSS)

- položen ispit za vatrogasca

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno

vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- NSS završena osnovna škola

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 20 (dvadeset) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme

(m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja


Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397


Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent u dnevnoj bolnici, kontrolor i stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 10.8.2020

Razgovori s Povjerenstvom za natječaj objavljen 17.07.2020. godine za zasnivanje radnog odnosa za:

I.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

 II. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Održat će se u srijedu 12. 08. 2020. godine.

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor s vremenom pristupanja razgovoru su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 22.7.2020

Ur.broj: 01-03-2622
Zagreb, 20. srpnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 1. srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Karla Netretić, Manuela Žučko, Ivana Jugović, Monika Krušlin, Izabela Hudi i Jakov Štefanić izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 17.7.2020

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1.  6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativni referent u Odjelu pravnih poslova i arhive na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola (SSS)
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovori o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesta za koje je uvjet VŠS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 14.7.2020

1. Razgovori s Povjerenstvom za natječaj objavljen 01.07.2020. godine za zasnivanje radnog odnosa za:

I.  10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Održat će se u četvrtak 16. 07. 2020. godine.

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor s vremenom pristupanja razgovoru su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 08.7.2020

Ur.broj: 01-03-2417
U Zagrebu, 2. srpnja 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. svibnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I. Natječaja kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prehrambeni tehnolog na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 01.7.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-2147/1
U Zagrebu, 25. lipnja 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 20. svibnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku IV. Natječaja kako slijedi:

10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 18.6.2020.

Ur.broj: 01-03-2203
Zagreb, 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. svibnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sofija Kovačić izabire se za rad na radnom mjestu „prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-2197
Zagreb, 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. svibnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Matić, Monika Bošnjak, Velimir Louis Pisnjak i Marko Dvornik izabiru se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 10.6.2020.

 

Ur.broj: 01-03-2149
Zagreb, 10. lipnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 20. svibnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Maglić, Igor Bošnjak, Monika Štimac, Josip Franković, Matea Kovačić, Ivona Jakopović, Ines Terer, Monika Eršek, Monika Sunđi, Marija Brezinščak, Ivan Krušlin, Marina Grčić i Elizabet Horvat izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 08.6.2020.

1. Razgovori s Povjerenstvom za natječaj objavljen 20.5.2020. godine za prijam:

1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

2. 21 (dvadeset jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Održat će se u utorak 09. 06. 2020. godine.

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

 

2. Razgovori s povjerenstvom za natječaj objavljen 20.5.2020. godine za prijam:

- 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Održat će se u srijedu 10. 06. 2020. godine.

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 04.6.2020.

Ur.broj: 01-03-2054
Zagreb, 3. lipnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. travnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Anamarija Vujnović izabire se za rad na radnom mjestu „administrativni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 22.5.2020.

Ur.broj: 01-03-1856
U Zagrebu, 20. svibnja 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 8. travnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI. i VII. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radniku Službi prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.5.2020.

Ur.broj: 01-03-1824
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. travnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Marin Vajdić izabire se za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-1823
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. travnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Katarina Garača, Barica Bugan, Silvana Harmbaša, Sanja Karačić, Andrea Šandor i Božica Lozar izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-1822
Zagreb, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. travnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mateja Šlogar, Robert Hrovat i Tomislav Salopek izabiru se za rad na radnom mjestu bolničar/ka, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 20.5.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prehrambeni tehnolog na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen prehrambeno tehnološki fakultet - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili magistar nutricionizma ili magistar inženjer prehrambenog inženjerstva
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski

tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 21 (dvadeset jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 20.5.2020.

Ur.broj: 01-03-1819
U Zagrebu, 18. svibnja 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 8. travnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku III. i IV. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 30.4.2020.

Ur.broj: 01-03-1629
Zagreb, 30.04.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. travnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


ODLUKU

Mateja Skender Žižek, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist/ica radiologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Poziv na razgovor za natječaj objavljen 08.4.2020. godine za prijam:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)


Termini razgovora s Povjerenstvom:

U četvrtak 30.04.2020. g. u 11,30 sati za

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

U četvrtak 30.04.2020. g. u 12,00 sati za

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)


 

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“
 


Datum objave: 08.4.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist/ica radiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke radiologije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist/ica patologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz patološke anatomije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola (SSS)
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu,

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme  (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

    VIII. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:
- završena osnovna škola (NSS)

 1. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportnog radnika na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:
- završena osnovna škola (NSS)


Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: [URL:  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397]


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:
- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 03.04.2020.

Ur.broj: 01-03-1334
Zagreb, 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. veljače 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Dorotea Peinović, Ena Nožarić, Petra Madžarević, Daria Glavaš i Elena Belić izabiru se za rad na radnom mjestu primalja - asistentica, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Zagreb, 1. travnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. veljače 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Maja Šare, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-1341
Zagreb, 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. veljače 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Igor Bohaček, Dora Deak, Dino Benc i Suzana Krezo izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.03.2020.

Lista pristupnika na natječaj objavljen 28.02.2020. godine za prijam:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

 2. 13 (trinaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

 3. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Termini razgovora s Povjerenstvom:

23.03.2020.

 

24.03.2020.

 


 

10,00 sati - stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike


 

10,00 sati - medicinska sestra/tehničar


 

 


 

11,00 sati i 12,00 sati (prema pozivu)

- primalja-asistentica na određeno vrijeme

 

Pristupnicima sa svom traženom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi za razgovor su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 04.03.2020.

Ur.broj: 01-03-1109
U Zagrebu, 3. ožujka 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 22. siječnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VII. i VIII. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci
 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 04.03.2020.

Ur.broj: 01-03-1111
Zagreb, 3 ožujka 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22 siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nikolina Tivadar izabire se za rad na radnom mjestu pomoćna radnica, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-1116
Zagreb, 04.03.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Ines Zadro Kordić, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist kardiolog, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 03.03.2020.

Ur.broj: 01-03-1068
Zagreb, 3. ožujka 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. veljače 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Marina Bokor, bacc.med.techn. i Marija Harapin, bacc.med.techn. izabiru se za rad na radnom mjestu „stručna prvostupnica sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 28.02.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 13 (trinaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 26.02.2020.

Ur.broj: 01-03-955
Zagreb, 25. veljače 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nedjeljko Car izabire se za rad na radnom mjestu „voditelj Odsjeka tehničke operative“, na neodređeno vrijeme, u Službi za tehničke poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 19.02.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta na određeno, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-821
U Zagrebu, 17. veljače 2020.

Datum objave: 19.02.2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 22. siječnja 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku II. Natječaja kako slijedi:

2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 18.02.2020.

Ur.broj: 01-03-843
Zagreb, 18. veljače 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Krešimir Anzulović izabire se za rad na radnom mjestu „fizioterapeutski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-845
Zagreb, 18. veljače 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mariela Herout, Helena Torbašinović i Nikolina Panijan izabiru se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-845
Zagreb, 18. veljače 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mihaela Drljača, bacc.med.techn., Mateja Pilatuš, bacc.med.techn. i Sven Vučemilović, bacc.med.techn. izabiru se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica sestrinstva, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-840
Zagreb, 18. veljače 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 22. siječnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Danijela Kobilšek izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar - citoskriner“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 22.01.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist/ica kardiologije, ili uži specijalist/ica kardiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine/ kardiologije ili subspecijalističkom ispitu iz kardiologije
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer fizioterapeutski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka - citoskriner u Zavodu za patologiju i citologiju, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena građevinska škola (SSS)
- 3 godine radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž) (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja


Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS

- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

- 3 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

 

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 21.01.2020.

Ur.broj: 01-03-300
Zagreb, 17. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Danijela Markulin, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-301
Zagreb, 17. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Gloria Mikan, bacc.med.lab.diagn., izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.01.2020.

U Zagrebu, 20. siječnja 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 18. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Marko Bilić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u

Marija Bura, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pulmologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“-  dokument u pdf-u

Paula Kilić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ dokument u pdf-u

Mr.sc. Gabrijela Kos, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz farmaceutske tehnologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh - dokument u pdf-u

Ines Leonhardt, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ -  dokument u pdf-u

Daria Ljubas, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh - dokument u pdf-u

Lucija Stojčić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u

Lucija Tominović Gjivić, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ -  dokument u pdf-u

Tomislav Živko, mag.pharm., izabran je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - dokument u pdf-u
 

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 2. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marko Bilić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 3. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 4. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 5. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 20. siječnja 2020.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 15.01.2020.

Ur.broj: 01-03-255
Zagreb, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ante Pavić, Mario Stanić, Nataša Zbiljski, Tena Kajmić, Marija Bajić, Tihomir Varjačić, Kristina Korpar Stojić i Ivana Tomašević izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-265
Zagreb, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Filip Lučić, bacc.radio.techn., izabire se za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik radiološke tehnologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-231
Zagreb, 10.01.2020.

 

Na temelju članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. prosinca 2019., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Pavlović, dipl.ing., izabire se za rad na radnom mjestu „nutricionist“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.01.2020.

Lista pristupnika na natječaj za prijam specijalizanata u Kliničku bolnicu „ Sveti Duh“ objavljena je na oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Termini razgovora s povjerenstvima:

14.01.2020

15.01.2020

16.01.2020.

  10,00 h pedijatrija
10,00 h plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
  12,00 h farmaceutska tehnologija  
13,00 h alergologija i klinička imunologija 13,00 h klinička farmacija – bolničko ljekarništvo 13,00 h hitna medicina

14,30 h pulmologija
14,00 h urologija  


Pozivi za razgovore poslani su pristupnicima putem elektroničke pošte.

Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).Datum objave: 03.01.2020.

Ur.broj: 01-03-6266
U Zagrebu, 30. prosinca 2019.

Temeljem članaka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 13. prosinca 2019. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI. Natječaja za, odnosno kako slijedi:

 VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu voditelj Odsjeka u Službi za tehničke poslove na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.