Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 26.02.2021.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 27.01.2021. godine

Za 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Stručno testiranje održat će se u ponedjeljak 01.03.2021. godine od 11,00 do 12,00 sati u Predavaonici Dnevne bolnice, 4.kat, prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

U utorak 02.03.2021. godine u 10 i 30 sati održat će se razgovor s kandidatima koji su zadovoljili na stručnom testiranju.

Pozive za razgovore kandidati će dobiti putem elektroničke pošte.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

4/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

5/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI LITERATURE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1.Marija Frković, Klaudija Višković: Radiološka oprema, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2013.
2.Petar Strugačevac TEORIJSKA OSNOVA IMAGING CT TEHNIKE, Petar Strugačevac,KBC Osijek, 1999.
3.Zoran Klanfar i suradnici, Radiološka tehnologija u praksi / 2009.
4.D.Miletić: Skeletna radiografija, Glosa 2008.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 22.02.2021.

Ur.broj: 01-03-845
Zagreb, 19. veljače 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. siječnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sanja Tanodi, Blanka Božičević Begić, Kristina Kardum i Krešimir Kvesić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar““, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-840
Zagreb, 19. veljače 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. siječnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


ODLUKU

Ivan Novosel, bacc.med.techn., izabire se za rad na radnom mjestu „prvostupnik sestrinstva“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 19.02.2021.

Ur.broj: 01-03-810
Zagreb, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. siječnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


ODLUKU

Mr.sc. Ivana Šimić Šantić, prof. logopedije izabire se za rad na radnom mjestu „logoped“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 16.02.2021.

Ur.broj: 01-03-757
Zagreb, 15. veljače 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 27. siječnja 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marko Bebek, dr.med. izabire se za rad na radnom mjestu „specijalist interne medicine ili internističke onkologije ili onkologije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.02.2021.

Ur.broj: 01-03-706
Zagreb, 10. veljače 2021.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4181 od 23. studenoga 2020., i to u dijelu u kojem je Sebastijan Paunović izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 1. Kristian Kosina izabire se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.


Obrazloženje

Dana 23. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4181 kojom je Sebastijan Paunović izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme.

Budući da se od donošenja i objavljivanja odluke kandidat Sebastijan Paunović, iako je više puta kontaktiran i telefonski i putem elektroničke pošte, nije javio u Službu za pravne i kadrovske poslove radi sklapanja ugovora o radu, Odluka ur.broj: 01-03-4181 se stavlja izvan snage te je umjesto njega na radno mjesto „kuhar“ izabran Kristian Kosina.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 10.02.2021.

Ur.broj: 01-03-679
U Zagrebu, 08.02.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi
 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA
 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 27.01.2021. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VIII. Natječaja kako slijedi:

VIII. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćna radnica u zdravstvu na neodređeno vrijeme (m/ž)


Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-595
U Zagrebu, 08.02.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi
 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA


Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. prosinca 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku V. Natječaja kako slijedi:


V. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)


Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 02.02.2021.

Ur.broj: 01-03-505
Zagreb, 1. veljače 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću


ODLUKU

Irena Bolarić izabire se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 27.01.2021.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:
 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist interne medicine ili internističke onkologije ili onkologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu logoped na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen edukacijsko rehabilitacijski fakultet
- položen stručni ispit
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši referent nabave, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen ekonomski fakultet ili preddiplomski studij ekonomskog smjera (VSS/VŠS)

- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ica radiološke tehnologije na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ica sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:
- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu glavni likvidator ulaznih računa i platnog prometa na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij, ekonomskog smjera (VŠS)

- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu

 

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćna radnica u zdravstvu na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)


Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS


Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Ur.broj: 01-03-269
U Zagrebu, 21.01.2021.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA


Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 2. prosinca 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku VI., V., VIII. i IX.. Natječaja kako slijedi:

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

V. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

VIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž)

IX. 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 19.01.2021.
 

Ur.broj: 01-03-208
Zagreb, 18.01.2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Matija Mikačić, mag.nutr., izabire se za rad na radnom mjestu „nutricionist“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-212
Zagreb, 18. siječnja 2021.

 

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

 1. Djelomično se stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-19 od 4. siječnja 2021.

 2. Mario Mikulčić izabire se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

Obrazloženje

Dana 4. siječnja 2021., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-19 kojom je Danijel Sruk izabran za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme.

Dana 12. siječnja 2021. Danijel Sruk je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto „kuhar“ izabran Mario Mikulčić

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 13.01.2021.
 

Ur.broj: 01-03-134
Zagreb, 12. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ariana Brzica izabire se za rad na radnom mjestu „materijalni knjigovođa“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-151
Zagreb, 12. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Zoran Kordun, dipl.inf., izabire se za rad na radnom mjestu „pročelnik Službe za informatičku tehnologiju“, na neodređeno vrijeme, u Službi za informatičku tehnologiju u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 08.01.2021.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

rezultati stručnog testiranja održanog u utorak 05.01.2021. godine nalaze se u privitku teksta.

Rezultati stručnog testiranja_PDF

Kandidati koji su postigli rezultat od 12 i više bodova pozivaju se na intervju u ponedjeljak 11. 01. 2021. godine s početkom u 13.00 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.


Klinička bolnica "Sveti Duh“


Datum objave: 07.01.2020.
 

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

za  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Rezultati stručnog testiranja održanog u utorak 29. 12. 2020. godine nalaze se u privitku teksta.

Rezultati stručnog testiranja_(pdf)

Kandidati koji su postigli rezultat od 8 i više bodova pozivaju se na intervju u petak 08. 01. 2021. godine s početkom u 13.00 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica "Sveti Duh“Datum objave: 05.01.2021.

Ur.broj: 01-03-28
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Kristijan Frančina i Juraj Krsnik izabiru se za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-19
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Sandi Bajrić i Danijel Sruk izabiru se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-27
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivona Marić, Vedrana Mihinjač i Renata Novak izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-26
Zagreb, 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Rugen Dudaš i Juraj Liška izabiru se za rad na radnom mjestu bolničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-23
Zagreb, 04. siječanj 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nives Marčina, mag.biol.exp., izabire se za rad na radnom mjestu molekularnog biologa, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 05.01.2021.

OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto „stručni referent“ u Službi za opće i servisne poslove

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, u ordinacije i ambulante, upis pacijenata po ambulantama hitnog prijama, upućivanje pacijenata prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.

 • Preuzima uputnice iz CEZIH-a za rezervaciju, sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.

 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.

 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.

 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima ustrojiti lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, prvih pet najuspješnijih kandidata se upućuje na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.


PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18 i 125/19

2/ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19

3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

4/ ECDL modul 1 i 2


Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice.


Datum objave: 30.12.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

Za  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

stručno testiranje održat će se u utorak 05.01.2021. godine od 9,00 sati do 10,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo, Predavaonici Zavoda za urologiju i Predavaonici Dnevne bolnice prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu. Molimo provjeriti i neželjenu poštu.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1.Živković, R. Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb
2.J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb  (poglavlja koja se odnose na metaboličke procese u stanici)
3.L.K.Mahan, J.L. Raymond, S.Escott-Stump: Krause's Food & the Nutrition Care Process

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.Datum objave: 29.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4738
Zagreb, 28. prosinca.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Dr.sc. Irena Ranogajec, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu specijalist/ica kliničke citologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4737
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Nives Bratković izabire se za rad na radnom mjestu primalja - asistentica, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4729
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Matea Trotić, Marko Koršić, Ivan Pažek, Marija Ćuk, Domagoj Repinec i Martina Blažević izabiru se za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4744
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 2. prosinca 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Davorka Anja Čiček i Jadranka Maleković izabiru se za rad na radnom mjestu pomoćna radnica, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 24.12.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 02.12.2020.godine

Za  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

stručno testiranje održat će se u utorak 29. 12. 2020. godine od 9,00 sati do 10,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo i Predavaonici zavoda za urologiju prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu.

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

1. RADIOGRAFSKA TEHNIKA SKELETA - Nada Bešenski, Nikola Škegro
2. Teorijska osnova imaging CT tehnike / Petar Strugačevac
3. Radiološka tehnologija u praksi / Zoran Klanfar i suradnici
4. Radiološke i nuklearno-medicinske dijagnostičke metode : metodika radiološke tehnologije / Zoran Klanfar i suradnici
5. Teorijska osnova MRI tehnike / Petar Strugačevac

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.Datum objave: 21.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4683
Zagreb, 21. prosinca 2020.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4406 od 3. prosinca 2020.

 2. Izabire se Maša Alfirević, dr.med., za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 3. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 21. prosinca 2020.

Obrazloženje

Dana 30. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4406 kojom je Jakov Bilać, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije, na neodređeno vrijeme.

Dana 21. prosinca 2020. Jakov Bilać, dr.med. je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od specijalizacije iz urologije u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz urologije izabrana slijedeća pristupnica na Bodovnoj listi, Maša Alfirević, dr.med. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4162
Zagreb, 20. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Barbara Brković i Refije Raifi izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra / tehničar - pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4161
Zagreb, 20. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Valentina Antunović i Ljubica Kožul izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik fizioterapije - pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4162
Zagreb, 20. studenoga 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 6. studenoga 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Daniela Raguž izabire se za rad na radnom mjestu „stručna prvostupnica sestrinstva - pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 18.12.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 2.12.2020. godine za

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

u ponedjeljak 21.12. 2020. godine u vremenu od 9.00 do 10.30 održat će se razgovori s kandidatima prema rasporedu poslanom elektronskom poštom.

Pozive za razgovore kandidati će dobiti putem elektroničke pošte.

Molimo da pregledate email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 18.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4535
U Zagrebu, 14. prosinaca 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi


ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 28. listopada 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku III. Natječaja kako slijedi:

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanja(m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 15.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4543
Zagreb, 14. prosinac 2019.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

 1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4299 od 1. prosinca 2020.

 2. Marina Koražija izabire se za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Obrazloženje

Dana 01. prosinca 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4299 kojom je Renata Peroci izabrana za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme.

Dana 10. prosinca 2020. Renata Peroci je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „likvidator plaća“ izabrana Marina Koražija.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.12.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.
Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

 

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 09.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4445
Zagreb, 8. prosinca 2020.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

ODLUKU

 

 1. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4292 od 30. studenoga 2020.

 1. Izabire se Barbara Miklečić, dr.med., za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 9. prosinca 2020.

 

Obrazloženje

Dana 30. studenoga 2020., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-4292 kojom je Jerko Anđelić, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine, na neodređeno vrijeme.

Dana 8. prosinca 2020. Jerko Anđelić, dr.med. je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od specijalizacije iz hitne medicine u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine izabrana slijedeća pristupnica na Bodovnoj listi, Barbara Mikelčić, dr.med. Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4385
U Zagrebu, 3. prosinaca 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 30. rujna 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku I. Natječaja kako slijedi:

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 04.12.2020.

Broj: 01-03-4406
U Zagrebu, 3. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Jakov Bilać, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Jakov Bilać, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 04. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Jakovu Bilaću, dr.med.
 2. Pročelniku Zavpda za urologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Broj: 01-03-4390
U Zagrebu, 3. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Berislav Ruška, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz neurologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Berislav Ruška, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 04. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku
Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Berislavu Ruški, dr.med.
 2. Predstojnici klinike za neurologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Ur.broj: 01-03-4366
Zagreb, 3.12.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jelena Hranilović izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Zavodu za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4299
Zagreb, 1. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Renata Paroci izabire se za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4369
Zagreb, 3.12.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Andrea Šepak, mag.ing.techn.aliment, izabire se za rad na radnom mjestu „prehrambeni tehnolog“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4268
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 28. listopada 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku V. Natječaja kako slijedi:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent obrade izlazne dokumentacije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 03.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4295
Zagreb, 1. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. rujna 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Matija Bartolčić i Irma Davorović izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4351
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Marija Stanković, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kliničke farmakologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marija Stanković, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 2. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Mariji Stanković, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4362
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ivančica Vicković, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz ispitivanja i kontrole lijekova u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ivančica Vicković, mag.pharm., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 2. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ivančici Vicković, mag.pharm.,
 2. Voditeljici Bolničke ljekarne
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4350
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Petra Vrdoljak, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz nefrologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Petra Vrdoljak, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.
   

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Petri Vrdoljak, dr.med.
 2. Predstojniku klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 02.12.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ
 

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik Službe za informatičku tehnologiju na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen fakultet za elektrotehniku i računarstvo ili drugi diplomski studij informatičkog smjera
­- 6 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist kliničke citologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije
- odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu molekularni biolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen prirodoslovni – matematički fakultete, Biološki odsjek

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen prehrambeno tehnološki fakultet
- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam ili magistar nutricionizma

 

 1.  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu materijalni knjigovođa, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS)

- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu,

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola sa iskustvom na konfiguraciji web sjedišta ili preddiplomski studij sistem administratorskog usmjerenja ili općeg informacijskog / informatičkog
- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:
- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- NSS završena osnovna škola

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:
- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

arhivirano do 1.12.2020