Natječaji za zaposlenja

Datum objave: 04.12.2020.

Broj: 01-03-4406
U Zagrebu, 3. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Jakov Bilać, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz urologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Jakov Bilać, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 04. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Jakovu Bilaću, dr.med.
 2. Pročelniku Zavpda za urologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Broj: 01-03-4390
U Zagrebu, 3. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Berislav Ruška, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz neurologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Berislav Ruška, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 04. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku
Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Berislavu Ruški, dr.med.
 2. Predstojnici klinike za neurologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Ur.broj: 01-03-4366
Zagreb, 3.12.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Jelena Hranilović izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno-laboratorijski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Zavodu za patologiju i citologiju u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4299
Zagreb, 1. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Renata Paroci izabire se za rad na radnom mjestu „likvidator plaća“, na neodređeno vrijeme, u Službi za financijsko materijalno poslovanje u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4369
Zagreb, 3.12.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Andrea Šepak, mag.ing.techn.aliment, izabire se za rad na radnom mjestu „prehrambeni tehnolog“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi bolničke prehrane u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-4268
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 28. listopada 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku V. Natječaja kako slijedi:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent obrade izlazne dokumentacije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 03.12.2020.

Ur.broj: 01-03-4295
Zagreb, 1. prosinca 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. rujna 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Matija Bartolčić i Irma Davorović izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Broj: 01-03-4351
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Marija Stanković, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kliničke farmakologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Marija Stanković, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 2. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Mariji Stanković, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4362
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ivančica Vicković, mag.pharm., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz ispitivanja i kontrole lijekova u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ivančica Vicković, mag.pharm., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 2. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ivančici Vicković, mag.pharm.,
 2. Voditeljici Bolničke ljekarne
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4350
U Zagrebu, 2. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Petra Vrdoljak, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz nefrologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Petra Vrdoljak, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 3. prosinca 2020.
   

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Petri Vrdoljak, dr.med.
 2. Predstojniku klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 02.12.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje
 

NATJEČAJ
 

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pročelnik Službe za informatičku tehnologiju na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen fakultet za elektrotehniku i računarstvo ili drugi diplomski studij informatičkog smjera
­- 6 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu specijalist kliničke citologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen medicinski fakultet
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz kliničke citologije
- odobrenje za samostalan rad

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu molekularni biolog na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen prirodoslovni – matematički fakultete, Biološki odsjek

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu nutricionist na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen prehrambeno tehnološki fakultet
- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam ili magistar nutricionizma

 

 1.  (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu materijalni knjigovođa, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS)

- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu,

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu web administrator, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola sa iskustvom na konfiguraciji web sjedišta ili preddiplomski studij sistem administratorskog usmjerenja ili općeg informacijskog / informatičkog
- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajna bolovanja (m/ž)

Uvjeti:
- završena medicinska škola (SSS)
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- NSS završena osnovna škola

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu bolničara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjet:
- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 01.12.2020.

Broj: 01-03-4318
U Zagrebu, 1. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Branimir Krtalić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hematologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Branimir Krtalić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 1. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Branimiru Krtaliću, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4307
U Zagrebu, 1. prosinca 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Petra Makar, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz opće interne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Petra Makar, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 1. prosinca 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Petri Makar, dr.med. 
 2. Predstojniku Klinike za unutarnje bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Datum objave: 30.11.2020.

 

Broj: 01-03-4293
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ana Zgurić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ana Zgurić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ani Zgurić, dr.med.
 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4292
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Jerko Anđelić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Jerko Anđelić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Jerku Anđelić, dr.med.
 2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4290
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Mark Žižak, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Mark Žižak, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Marku Žižku, dr.med.
 2. Predstojnici Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4289
U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Sandra Brkić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 2. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Sandra Brkić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 3. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 4. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 5. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 30. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Sandri Brkić, dr.med.
 2. Predstojnici Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Ur.broj: 01-03-4207
Zagreb, 24. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Zerina Karahodžić izabire se za rad na radnom mjestu pomoćna radnica, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 27.11.2020.

Broj: 01-03-4264
U Zagrebu, 27. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Filip Medić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Filip Medić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Filipu Mediću, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4263
U Zagrebu, 27. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ivana Omazić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ivana Omazić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. studenoga 2020.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ivani Omazić, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za ginekologiju i porodništvo
 3. Odjelu kadrovskih poslova

 Broj: 01-03-4254
U Zagrebu, 27. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30 listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 

 1. Branka Liška, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kliničke radiologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Branka Liška, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. studenoga 2020.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Branki Liška, dr.med.
 2. Pročelniku Zavoda za radiologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Broj: 01-03-4253
U Zagrebu, 27. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Borna Diković, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz kliničke radiologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Borna Diković, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 27. studenoga 2020.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Borni Dikoviću, dr.med.
 2. Pročelniku Zavoda za radiologiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 26.11.2020.

 

OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto „stručni referent“ u Službi za opće i servisne poslove

 

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, u ordinacije i ambulante, upis pacijenata po ambulantama hitnog prijama, upućivanje pacijenata prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.

 • Preuzima uputnice iz CEZIH-a za rezervaciju, sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.

 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.

 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.

 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima ustrojiti lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, prvih dvanaest najuspješnijih kandidata se upućuje na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.
 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18 i 125/19

2/ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19

3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)

4/ ECDL modul 1 i 2

Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice.Datum objave: 25.11.2020.

 

Broj: 01-03-4241
U Zagrebu, 25. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Iva Sesar Cirković, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Iva Sesar Cirković, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 25. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Ivi Sesar Cirković, dr.med.
 2. Pročelnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4243
U Zagrebu, 25. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU
 

 1. Stjepan Bulat, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Stjepan Bulat, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 25. studenoga 2020.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

 

Odluka se dostavlja:

 1. Stjepanu Bulatu, dr.med.
 2. Pročelniku Zavoda za ortopediju
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4242
U Zagrebu, 25. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Yannick Mudrovčić, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Yannick Mudrovčić, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 25. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Yannicku Mudrovčići, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za kirurgiju
 3. Odjelu kadrovskih poslova

Broj: 01-03-4240
U Zagrebu, 25. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30 listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Dora Martinčević, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Dora Martinčević, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 25. studenoga 2020.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Dori Martinčević, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Broj: 01-03-4239
U Zagrebu, 25. studenoga 2020.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 30 listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

 1. Ana Maria Varošanec, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ana Maria Varošanec, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

 2. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 25. studenoga 2020.


Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:

 1. Ana Mariji Varošanec, dr.med.
 2. Predstojniku Klinike za očne bolesti
 3. Odjelu kadrovskih poslova


Datum objave: 25.11.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 28.10.2020. godine za

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Odjelu za citologiju, na neodređeno vrijeme (m/ž)

u petak 27.11. 2020. godine održat će se razgovori s kandidatima.

Pozive za razgovore kandidati će dobiti putem elektroničke pošte.

Molimo da pregledate email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam).
 

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 25.11.2020.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste):
 

 

 1. Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz interne medicine/gastroenterologije, uža specijalizacija iz gastroenterologije;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Zavoda;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Pročelnik Poliklinike Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Pročelnik Poliklinike Klinike za neurologiju (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz neurologije, uža sšecijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Pročelnik Poliklinike Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet,
- specijalizacija iz oftalmologije i optometrije, uža specijalizacija iz područja oftalmologije i optometrije;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz interne medicine/endokrinologije i dijabetologije, uža specijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije;
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Voditelj Odjela za ginekologiju Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, uža specijalizacija iz područja djelatnossti Klinike
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 1. Voditelj Odjela za anesteziologiju i reanimatologiju Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

- medicinski fakultet;
- specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana klinike;
- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.


Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog natječaja podliježu reizboru.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati zaposleni u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ trebaju dostaviti prijavu, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, ostala dokumentacija nalazi se u Odjelu kadrovskih poslova.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB “Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 24.11.2020.

Ur.broj: 01-03-4181
Zagreb, 23. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 28. listopada 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marcella Mikulčić i Sebastijan Paunović izabiru se za rad na radnom mjestu „kuhar“, na neodređeno vrijeme, u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 23.11.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 28.10.2020. godine za

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prehrambeni tehnolog na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

u srijedu 25.11. 2020. godine održat će se razgovori s kandidatima.

Pozive za razgovore kandidati će dobiti putem elektroničke pošte.

Molimo da pregledate email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 20.11.2020.

Lista pristupnika na natječaj za prijam specijalizanata u Kliničku bolnicu „ Sveti Duh“ objavljena je na oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Pozive za razgovore pristupnici će dobiti putem elektroničke pošte.

Molimo pristupnike da pregledaju email poštu i u sandučiću za neženjenu poštu (spam).


Datum objave: 19.11.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 06.11.2020.godine

za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

dva (2) stručna prvostupnika/ice fizioterapije VŠS

Rezultati stručnog testiranja održanog u četvrtak 19. 11. 2020. godine nalaze se u privitku teksta.

Rezultati stručnog testiranja_PDF

Kandidati koji su postigli rezultat od 15 i više bodova pozivaju se na intervju u petak 20. 11. 2020. godine s početkom u 11.00 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica "Sveti Duh“Datum objave: 16.11.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 06.11.2020.godine

za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci kandidati za radna mjesta se pozivaju, kao što slijedi,:

 1. dvije (2) medicinske sestre/tehničara SSS

Intervju će se održati u petak 20. 11. 2020. godine s početkom u 9.00 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu

 

 1. jednu (1) stručnu prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva VŠS

Intervju će se održati u četvrtak. 19. 11. 2020. godine s početkom u 13.30 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu

 

 1. dva (2) stručna prvostupnika/ice fizioterapije VŠS

Stručno testiranje održat će se u četvrtak 19. 11. 2020. godine od 9,00 sati do 12,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo, Predavaonici zavoda za urologiju i Predavaonici dnevne bolnice prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu

Intervju će se održati u petak 20. 11. 2020. godine s početkom u u 11.00 sati u Predavaonici dnevne bolnice (4. kat), prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Klinička bolnica "Sveti Duh“Datum objave: 16.11.2020.

Nastavno na natječaj za zaposlenja od 06.11.2020.godine

za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

stručno testiranje za radna mjesta: dva (2) stručna prvostupnika/ice fizioterapije VŠS

održat će se u četvrtak 19. 11. 2020. godine od 9,00 sati do 12,00 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i porodništvo, Predavaonici zavoda za urologiju i Predavaonici dnevne bolnice prema rasporedu u pozivu koji će kandidatima biti upućen na e-mail adresu
 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI 

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima formirati lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, kandidati se upućuju na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i tijekom intervjua.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

Molimo Vas nositi zaštitnu masku i pridržavati se propisanih epidemioloških mjera te svakako na ulazu Bolnice obaviti potrebnu trijažu

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  

Link: https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/Klini%C4%8Dke-smjernice-u-fizikalnoj-terapiji1.pd

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.Datum objave: 06.11.2020.

Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

1. dvije (2) medicinske sestre/tehničara SSS

2. jednu (1) stručnu prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva VŠS

3. dva (2) stručna prvostupnika/ice fizioterapije VŠS

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te:

Ad 1.: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja

Ad 2. i ad 3.: preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 30.10.2020.

Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2020. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ
 

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 

1.

Opće interne medicine

1 izvršitelj

2.

Hematologije

1 izvršitelj

3.

Nefrologije

1 izvršitelj

4.

Kliničke farmakologije

1 izvršitelj

5.

Ortopedije i traumatologije

2 izvršitelja

6.

Oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

7.

Ginekologije i opstetricije

2 izvršitelja

8.

Neurologije

1 izvršitelj

9.

Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

2 izvršitelja

10.

Kliničke radiologije

2 izvršitelja

11.

Urologije

1 izvršitelj

12.

Hitne medicine

2 izvršitelja

13.

Fizikalne medicine i rehabilitacije

1 izvršitelj

 

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za magistre farmacije, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz :

 

1.

Ispitivanja i kontrole lijekova

1 izvršitelj

 

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine / magistar farmacije

 • odobrenje za samostalan rad.

 

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,

 2. Životopis,

 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,

 4. Presliku diplome,

 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,

 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,

 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 11. Popis i preslike objavljenih radova s područja struke,ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 12. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

 1. Presliku svih ugovora o radu i

 2. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.


Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 28.10.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prehrambeni tehnolog na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž)

Uvjeti:
- završen prehrambeno tehnološki fakultet - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili magistar inženjer prehrambenog inženjerstva

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijski tehničar/ka u Odjelu za citologiju, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanja(m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola općeg, upravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu likvidator plaća, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena srednja škola, ekonomskog smjera (SSS)
- 1 godina radnog iskustva
- poznavanje rada na računalu,

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referent obrade izlazne dokumentacije, na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola, ekonomskog, medicinskog, upravnog smjera (SSS)
- 1 godina radnog iskustva 

- poznavanje rada na računalu,

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)
- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:
- završena osnovna škola (NSS)


Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

- 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
- 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
- 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“ Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Ur.broj: 01-03-3671
Zagreb, 12. listopada 2020.

Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 donio je

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Poništava se Natječaj za zapošljavanje 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhar i 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik, na neodređeno vrijeme, objavljen dana 26. kolovoza 2020. u Narodnim novinama, na web stranici KB „Sveti Duh“ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 20.10.2020.

SLUŽBA ZA OPĆE I SERVISNE POSLOVE
OPIS POSLOVA, NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI I LITERATURA za radno mjesto „stručni referent“ u Službi za opće i servisne poslove

 

 • Zaprima medicinsku dokumentaciju i kontaktira s pacijentima (upis pacijenata na bolničko liječenje, u ordinacije i ambulante, upis pacijenata po ambulantama hitnog prijama, upućivanje pacijenata prema pripadajućim ambulantama), daje im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovara na telefonske upite, kontaktira s pratnjom pacijenata.

 • Preuzima uputnice iz CEZIH-a za rezervaciju, sakuplja uputnice po ambulantama nakon obavljenih pregleda, naplaćuje i obračunava usluge, slaže obračune usluga po matičnom broju ili redoslijedu dolaska pacijenata, arhivira ih i dnevno prosljeđuje u Službu prodaje, a naplaćenu participaciju predaje na blagajni Bolnice.

 • Vrši predbilježbe pacijenata za ambulantno liječenje prema rasporedu rada ambulanti i liječnika.

 • Ispunjava razne tiskanice i obrasce (nalog za sanitetski prijevoz, tiskanice za medicinska pomagala), poziva sanitetski prijevoz, fotokopira dokaze o zdravstvenom osiguranju pacijenata izvan sustava HZZO.

 • Obavještava nadležnog rukovoditelja o prijamu pacijenata bez zdravstvenog osiguranja i prijamu pacijenata stranih državljana.

 • Provjerava podatke pacijenata iz dokumentacije, npr. MBO, OIB, dopunsko osiguranje.

 • Priprema radni prostor i vodi brigu o naručivanju potrošnog pribora i organiziranja servisiranja uredskih strojeva.

 

NAČIN PROVJERE STRUČNIH SPOSOBNOSTI

1/ Prije provjere znanja i stručnih sposobnosti vrši se uvid u identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za to radno mjesto, ne mogu pristupiti provjeri.

2/ Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, istima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i stručnih sposobnosti, te će se sukladno rezultatima ustrojiti lista reda prvenstva.

3/ Temeljem liste reda prvenstva, prvih dvanaest najuspješnijih kandidata se upućuje na intervju s Povjerenstvom koje utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motiviranost kandidata za posao.

5/ Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.

6/ Povjerenstvo dostavlja Ravnatelju Bolnice izvješće o provedenom postupku i listu reda prvenstva kandidata, a isti o tome u zakonskom roku donosi odluku koja se objavljuje na mrežnim stranicama Bolnice.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

1/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN broj: 100/18 i 125/19
2/ Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN broj: 80/13, 137/13, 98/19
3/ Normativni akti Bolnice sa mrežne stranice: http://www.kbsd.hr/Normativni-akti (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena, Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Pravilnik o zaštiti na radu)
4/ ECDL modul 1 i 2
Poziv na provjeru stručnih znanja biti će objavljen na mrežnim stranicama Bolnice.


KB "Sveti Duh"Ur.broj: 01-03-3725
Zagreb, 15. listopada 2020.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi


ODLUKU

Djelomično se stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3462 od 28. rujna 2020., i to u dijelu u kojem je Elena Majdak izabrana za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 

Obrazloženje

Odluka se stavlja izvan snage zbog proceduralne pogreške. Povjerenstvo za izbor kandidata utvrdilo je da Elena Majdak nije podnijela prijavu na natječaj za radno mjesto „stručni referent“ na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, nego je podnijela prijave za druga radna mjesta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Sijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovana može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 09.10.2020.

 

Ur.broj: 01-03-3462
Zagreb, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Elena Majdak, Davor Hostić i Snježana Vidoš izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na određeno vrijeme radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3457
Zagreb, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Raguž izabire se za rad na radnom mjestu „kontrolor“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3459
Zagreb, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Tamara Petrović i Jelena Sviben izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni referent“, na neodređeno vrijeme, u Službi za opće i servisne poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 08.10.2020.

Ur.broj: 01-03-3619
Zagreb, 07. listopada 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. rujna 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Martina Ladišić, Sanja Planinc, Gordana Horvatek, Snježana Rusan i Valerija Čolo izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 30.9.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena srednja škola općeg, upravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera (SSS)

- poznavanje rada na računalu,

- 1 godina radnog iskustva

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor za rad na radnom mjestu stručni referent utvrđivat će se provjerom poznavanja rada na računalu te pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Literatura za provjeru stručnih sposobnosti kandidata/kandidatkinja će biti objavljena na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Ur.broj: 01-03-3466
U Zagrebu, 28. rujna 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 12. kolovoza 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku XI. Natječaja kako slijedi:

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 29.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3452
Zagreb, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Miroslav Kekelj izabire se za rad na radnom mjestu vodoinstalater i serviser medicinskih plinova, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 23.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3401
Zagreb, 22. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Marko Bodrožić, Tena Anić, Robert Šeremet, Nikolina Vladić, Ružica Kujundžić i Ejla Tomljanović izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik fizioterapije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Zagreb, 22. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Iva Ćubela Bandić izabire se za rad na radnom mjestu „fizioterapeutski tehničar/ka, SSS“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 21.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)
1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kontrolor u dnevnoj bolnici na neodređeno vrijeme (m/ž)
3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na neodređeno vrijeme (m/ž)
3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent na određeno vrijeme radi zamjene za bolovanja(m/ž)


Održati će se u srijedu 23. 09. 2020. godine.


Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i svom dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja biti će poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).


Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 18.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3331
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Mihaela Crljenac izabire se za rad na radnom mjestu „farmaceutski tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3301
U Zagrebu, 15. rujna 2020.

Temeljem članaka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi
 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 12. kolovoza 2020. na web stranici Bolnice, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, i to u dijelu koji se odnosi na točku III. i VI. Natječaja kako slijedi:

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

 2. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

 

Ravnatelj Bolnice
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 17.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca fizioterapije na neodređeno vrijeme (m/ž)

1 (jednog) izvršitelj za rad na radnom mjestu fizioterapeutski tehničar/ka na neodređeno vrijeme (m/ž)


Održat će se u petak 18. 09. 2020. godine.

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja biti će poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Ur.broj: 01-03-3334
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17 srpnja 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Ilić izabire se za rad na radnom mjestu „administrativni referent“, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje, u Službi za pravne i kadrovske poslove u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 16.9.2020.

 

Ur.broj: 01-03-3282
Zagreb, 14. rujna 2020.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Maglić, Antonia Fürnkranz, Sara Mikić, Ivana Cerovec, Gabriela Filjas, Lorena Matanović, Tin Migač, Dora Horak, Fran Tandarić, Josipa Tomljanović, Andrea Filipović, Antonija Šimek, Martina Herceg, Elena Klarić, Dijana Gašpar, Matej Kovačević i Marinela Tometić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 15.9.2020.

Ur.broj: 01-03-3310
Zagreb, 15. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Karla Petrinović i Lorena Tot izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Ur.broj: 01-03-3265
Zagreb, 14. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

Brigita Belligoi, Marina Vrdoljak-Zečević, Marina Petrović, Ivana Kahlina, Petra Smrekar, Antonia Radoš, Petra Golja, Matko Zubak, Ella Zimmermann, Samanta Marinović, Hana Friščić, Nikol Weller i Ivana Prugovečki izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni/a prvostupnik/ica sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.Datum objave: 11.9.2020.

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica na neodređeno vrijeme

(m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice - http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 09.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

 1. rad na radnom mjestu stručni prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (m/ž)

održat će se u petak 11. 09. 2020. godine.
  

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 08.9.2020.


Ur.broj: 01-03-3191
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Tin Đaković, Danijel Čeko, Damir Novoselac i Fran Benković izabiru se za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3217
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Viktor Đaković, Mirjana Lovrek i Monika Breški izabiru se za rad na radnom mjestu servir/ka, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3188
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Damir Milanović i Mario Cvrtak izabiru se za rad na radnom mjestu portir - vatrogasac, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3176
Zagreb, 07.09.2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Helena Čičak, mag.med.biochem., izabire se za rad na radnom mjestu magistar medicinske biokemije - mladi istraživač na projektu “Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja KK.01.1.1.04.0055”, na određeno vrijeme od zaposlenja do kraja razdoblja provedbe projekta definirano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.0055 (do 19. prosinca 2022.), u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3201
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Viktorija Geušić, Mina Lovrić, Biserka Vutmej, Ljubica Išek, Štefanija Stanišak, Marija Grgić, Blaženka Ranogajec, Snježana Štefanović, Marina Pulek, Elizabeta Ložnjak, Emina Horvatić, Snježana Vrban, Tihana Kladik, Zvjezdana Cvetko i Danica Grabar izabiru se za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Ur.broj: 01-03-3196
Zagreb, 7. rujna 2020.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. kolovoza 2020., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivan Golubić, Dražen Pirša, Oliver Prosinečki i Rudolf Skubić izabiru se za rad na radnom mjestu bolničar, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

RAVNATELJ BOLNICE
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Datum objave: 04.9.2020.

Nastavno na natječaj od 12. 08. 2020. godine provjera stručnih sposobnosti za:

 1. za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca sestrinstva na neodređeno vrijeme (m/ž)

Održat će se u utorak 08. 09. 2020. godine.
 

 1. za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme (m/ž)

Održat će se u ponedjeljak 07. 09. 2020. godine.
 

Pristupnicima sa zadovoljenim svim uvjetima natječaja i dokumentacijom pristiglom u roku pozivi s vremenom pristupanja su poslani putem elektroničke pošte.
Molimo pristupnike da pregledaju e-mail poštu i u sandučiću za neželjenu poštu (spam).

Klinička bolnica „Sveti Duh“