EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4088
U Zagrebu, 09.04.2024.

Temeljem članaka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj objavljen dana 8. ožujka 2024. na web stranici Bolnice i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to u dijelu koji se odnosi na točku VII., X., XI. i  XVIII. Natječaja kako slijedi: 

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik radiološke tehnologije (m/ž)
X. 15 (petnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž)
XI. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica (m/ž)
XVIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik fizioterapije, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)

                                                                         V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content