EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
World Patient Safety
17. rujna 2021. – SVJETSKI DAN SIGURNOSTI PACIJENATA

 

Sigurnost pacijenata skup je organiziranih aktivnosti koje stvaraju kulturu, procese, postupke, tehnologiju i okruženje u zdravstvenoj zaštiti koji dosljedno i održivo smanjuju rizike, smanjuju pojavu štete koja se može izbjeći, čine pogrešku manje vjerojatnom i smanjuju njezin utjecaj kad se ona dogodi.

Ove godine WHO poziva sve zainteresirane da “djeluju sada radi sigurnog i dostojanstvenog poroda!” s temom “Sigurna skrb za majku i novorođenče”. Otprilike 810 žena dnevno umire od uzroka koji se mogu spriječiti u vezi s trudnoćom i porođajem. Osim toga, oko 6700 novorođenčadi umire svaki dan, što predstavlja 47% svih smrtnih slučajeva djece mlađe od 5 godina. S obzirom na značajan teret rizika i štete kojima su izložene žene i novorođenčad zbog nesigurne skrbi, pogoršano prekidom osnovnih zdravstvenih usluga uzrokovanim pandemijom COVID-19, kampanja je ove godine izuzetno važna.

 

Pročitajte više o Svjetskom danu sigurnosti pacijenata 2021.

Skip to content