EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-893
U Zagrebu, 03.03.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 18.veljače 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju pomoćnika ravnateljice za osiguranje
kvalitete zdravstvene zaštite

prof.dr.sc. Žarko Alfirević, dr.med., izabire se i imenuje pomoćnikom ravnateljice za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 21. ožujka 2022. do 21. ožujka 2026.

Obrazloženje

Dana 18. veljače 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje na položaj I. vrste – pomoćnik ravnatelja za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite. Imenovani je podnio prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovani ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content