EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-501
Zagreb, 8. veljače 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 14. siječnja 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

 

Nika Lapić, Tamara Štivić, Lorena Tomiek, Sonja Haramina, Petra Glavaš, Marko Penava, Veronika Kemenović, Katarina Lozić, Jasenka Mrzljak, Matija Ozdanovac i Lucija Žilić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE

prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content