EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4872

U Zagrebu, 29.11.2021.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 17. studenog 2021., ravnatelj Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

  

 ODLUKU

 

                o izboru i imenovanju predstojnice Klinike za neurologiju

                                      

 Doc.dr.sc. Sanja Tomasović, dr.med., izabire se i imenuje predstojnicom Klinike za neurologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od 1. veljače 2022. do 1. veljače 2026.

 Obrazloženje

Dana 17. studenog 2021., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica. Imenovana je podnijela prijavu u traženom roku. Utvrđeno je da imenovana ispunjava sve tražene uvjete iz Natječaja. Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

                                                                                      RAVNATELJ BOLNICE

                                                                prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content