EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4789

Zagreb, 22. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. listopada 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

I.    Ante Dumančić, Roberto Barunđek, Andrej Blažun, Tea Krvar i Lea Žvorc izabiru se za rad na radnom mjestu „fizioterapeutski     tehničar – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

II.   Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja              suglasnosti.

 

III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja                  suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

 

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content