EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4673

Zagreb, 15. studenoga 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. listopada 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

  I. Lucija Pavić, Kristina Pavlović, Nikola Jerković i Marin Tomelić izabiru se za rad na radnom mjestu „prvostupnik radiološke tehnologije – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

  II. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti.

 III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                    prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content