EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1693
Zagreb, 4. ožujka 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 12. veljače 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Lorena Ivanešić i Mirna Matanović izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content