EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4658

Zagreb, 11. studenoga 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13. listopada 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

 I.  Adela Grgić, Anja Mrazek, Sanda Jagarčec, Ana Maria Morduš, Ivana Markusi Špionjak, Lucia Krznarić, Leona Marčinko,                    Sanela Kazija i Sara Mihinica izabiru se za rad na  radnom mjestu „primalja asistentica – pripravnik“, na određeno                                    vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

II.  Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja               suglasnosti.

III.  Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja                   suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                    prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content