EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-1845
U Zagrebu, 14.11.2023.

Temeljem članka 19. Statuta, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

I. Poništava se Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljen dana 23.10.2023. na web stranici Bolnice, web stranici Ministarstva zdravstva i u 24sata, u cijelosti.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

                                                                                     V.D. RAVNATELJA BOLNICE      
 doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content