EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4273

Zagreb, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 29. rujna 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi slijedeću

ODLUKU

Ivana Gršeta i Daniela Patricia Bilić izabiru se za rad na radnom mjestu „prvostupnik/ca sestrinstva“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnatelju Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                               RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Skip to content