EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5990
Zagreb, 23. listopada 2023.

V.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-4447 od 24. kolovoza 2023. kojom je Bratislav Marinović izabran za rad na radnom mjestu „transportni radnik“ u Službi za uslužne djelatnosti, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Budući da je imenovani radnik ograničeno sposoban za obavljanje poslova traženog radnog mjesta, sukladno Uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti od 28.09.2023., donesena je Odluka kao u izreci.

V.D. RAVNATELJA BOLNICE
doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content