EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5681
Zagreb, 9. listopada 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. rujna 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

I. Tin Kerkez izabire se za rad na radnom mjestu „zdravstveno laboratorijski tehničar – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

II. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranog kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti. 

III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranog kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                     V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content